ÇOK YAKINDA – COMING SOON – БЭ МЫШIЭУ – КУЭД МЫШIЭУ

ADIGEPSE

Adıgepse, Şimali Kafkas Derneği çatısı altında kurulan Adıge Gupsıse Gup bünyesinde yayımlanacak yarı akademik, bilim, kültür ve düşünce dergisidir. Çerkes kültüründe bilinen ve uygulanan değerlerin devamı, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin ve bilgilerin ihyası için literatüre katkı sunulması, böylece Çerkes kültürünün yaşatılması amacıyla derginin çalışma alanı Çerkesler olarak belirlenmiştir.

Yayımlanacak yazıların Çerkeslerin dününü, bugününü ve yarınını kapsayan bir durum tespiti yapması, sorun alanlarını belirlemesi, çözümler üzerine fikir önerilerinde bulunması gibi hususlara yoğunlaşması istenmektedir. Çok dilli bir yapıya sahip Adıgepse, dünyanın dört bir yanına yayılmış Çerkes halkının sesi olmayı hedeflemekte, Çerkeslere dair sözü olan herkesin de yazar ve okuyucu olarak desteklerini beklemektedir.